+420 601 588 160
© 2023Anhycem. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořilo AceIT

Lití anhydritových podlah

Lití anhydritový podlah
Jedná se o moderní a revoluční technologii, která výrazně zkracuje dobu pokládky a tím i stavby. V mnoha případech může být také ekonomičtější. Díky svým vynikajícím specifickým vlastnostem se stále častěji používají především v oblasti bytové výstavby.
Anhydrit je směs založená na síranu vápenatém (CaSO4) s přidáním vysoce kvalitních přísad, skteré slouží jako pojivo, a vody. Samonivelační anhydritový potěr vytlačuje tradiční cementové potěry díky své schopnosti se sám vypozičnit.
Litý anhydritový podklad je hladký a nedochází v něm k tvorbě trhlin ani jiným deformacím. Litá podlaha se aplikuje ve stavu kapaliny.
Jedná se o moderní a revoluční technologii, která výrazně zkracuje dobu pokládky a tím i stavby. V mnoha případech může být také ekonomičtější.
Anhydritová podlaha je chůdná již po 24 až 48 hodinách od nalití. Lehké stavební práce bez bodového zatížení lze obvykle provádět po 4-5 dnech od nalití. Montáž stěnových přepážek je možná již po 7 dnech.

Výhody anyhdritových podlah

Po 48 hodinách je podlaha vhodná pro chůzi

Má minimální roztažnost

Vysoušení lze začít po 48 hodinách

Je ideálním podkladem pro dlažby, linoleum, plovoucí podlahy atd.

Realizace je čistá a bez prachu

Má vysokou pevnost

Prostor nemusí být dilatován na větší plochy

Má vynikající schopnost rovnoměrného rozlévání směsi

Anhydritový potěr dokonale přilne k podkladu

Rovinnost podlahy je v rozmezí +- 3 mm na 2 metry

Lze je pokládat bez použití železných sítí

Prostor nemusí být dilatován na větší plochy

Má vysokou pevnost v tahu a při ohybu

Je rychle realizovatelný (lze položit až 1000 m2 za jeden den)

Má vynikající tepelnou vodivost

Je ideální pro podlahové vytápění